ICAR / ARCI

Ictiosis Congénitas Autosómicas Recesivas.